Chinese Crested Hälsa

Chinese Crested Dog är en förhållandevis frisk hundras statistiskt sett men det finns en del saker man bör vara uppmärksam på när det gäller rasen.

Ögonsjukdomar:
Rasen har haft en del fall av ögondiagnoser och de går att läsa om på rasklubbens sida.
I förhållande till antal registrerade hundar per år (och baserat på populationen totalt) så är de ändå få i antal.
Välj valp med omsorg, se till att föräldradjuren är ögonlysta utan anmärkning och har känd PLL status.
Som valpköpare kan man bidra till arbetet med att aveln genom att ögonlysa sina hundar 1-2 ggr (förslagsvis vid 1-2 år samt vid 4-5 år). Vi kallar våra sålda valpar till en gratis ögonlysning/patella undersökning när valparna är 1-2 år.

Legg- Calves – Perthes
Förtvining av höftledskulan på grund av bristande blodcirkulation i höftleden. Vad som orsakar detta är inte klarlagt. Sjukdomen drabbar främst dvärghundar (för mer information se rasklubbens sida) Oftast syns det genom hälta i åldern 4-11 månader men mildare fall kan vara svåra se. Diagnosticeras genom höftledsröntgen.
Det finns några få fall som jag vet om i Sverige.

För mer information och uppdatering runt sjukdomarna är det bra att hålla koll på rasklubbens sida för hälsa:
Chinese Crested Club Sverige

Comments are closed.